Dagros-Brunsting BV, gevestigd aan De Hanekampen 6, 9411 XM te Beilen (Dr), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dagros-Brunsting BV
De Hanekampen 6
9411XM  Beilen (Dr)
tel: 0593 522015
email:
info@dagros.nl
web:
www.dagros.nl

Wat is het algemene privacybeleid van Dagros-Brunsting BV?

-Dagros-Brunsting respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website  https://www.dagros.nl  en van haar (potentiële) klanten en relaties.
-Dagros-Brunsting stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
-Dagros-Brunsting deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en/of met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
-Dagros-Brunsting is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Dagros-Brunsting altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dagros-Brunsting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- KvK-nummer
- BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gs@dagros.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Dagros-Brunsting BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en/of diensten bij u af te (laten) leveren
- In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
- Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature .
- I ndien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
- Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is onze vestiging het de parkeerterreinen voorzien van camera’s.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Dagros-Brunsting?

Dagros-Brunsting verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder staan de belangrijkste.

1. Klantenservice / Contactformulier

Bij de klantenservice of afdeling telefonische verkoop van Dagros-Brunsting kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over onze dienstverlening en uw aankopen.

De klantenservice kan u vragen bepaalde gegevens te verstrekken zodat zij u goed van dienst kan zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met een reparateur, transporteur of de leverancier in geval van garantie.

Op de website van Dagros-Brunsting kunt u contact opnemen met Dagros-Brunsting via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

2. Folders/ Nieuwsbrieven

We informeren u graag over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken we de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van het aanvragen van een Dagros-Brunsting-klantnummer of inlogcodes voor onze website. Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om jou de folder / nieuwsbrief digitaal te versturen. Mocht u geen e-mails van Dagros-Brunsting meer willen ontvangen dan kunt u zich via de eerst volgende e-mail die u ontvangt afmelden, via de link “afmelden”.

3. Aankopen

Wij registreren van elke Dagros-Brunsting-klant alle aankopen die hij/zij bij ons doet. Dit houdt in dat we bijhouden welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de aankoopbedragen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).
Wij gebruiken deze aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om uw bestellingen te leveren en/of (via derden) te verzenden.

4. Inkoop / leveranciers

Dagros-Brunsting verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Dagros-Brunsting verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig zijn.

5. Sollicitaties

Wanneer u bij Dagros-Brunsting solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

-   Naam en adresgegevens;
-   e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
-   geboortegegevens/leeftijd;
-   geslacht;
-   Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
-   gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u hebt gevolgd of gedaan
-   gegevens over beschikbaarheid
-   andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat zoals bijvoorbeeld referenties, getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning
-   overige gegevens die u ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze directie/bedrijfsleiding en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Dagros Brunsting gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Dagros-Brunsting BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent. Als u aangeeft de klantrelatie te beëindigen, bewaart Dagros-Brunsting maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Camerabeelden

Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dagros-Brunsting BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dagros-Brunsting BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

- we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
- het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding;
- we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dagros-Brunsting BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dagros-Brunsting BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door met ons (telefonisch) contact op te nemen en een verzoek tot wijziging, correctie of verwijdering te doen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar gs@dagros.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dagros-Brunsting BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Dagros-Brunsting BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gs@dagros.nl

Wat als het privacybeleid van Dagros-Brunsting wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op  https://www.dagros.nl . Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.